چهارشنبه ٢٩ شهريور ١٣٩٦ EN | عربی
صفحه اصلی دانشگاه | خانه
 • طبیعت دانشکده

 • بهار دانشکده

 • تاسیس مزرعه تحقیقات گیاهان دارویی
  تاسیس مزرعه تحقیقات گیاهان دارویی

 • تاسیس مزرعه تحقیقاتی کشاورزی ارگانیک
  تاسیس مزرعه تحقیقاتی کشاورزی ارگانیک

 • باغ توت
  دانشکده

 • آزمایشگاه سم شناسی
  سم شناسی

تلفن ایمیل مرتبه علمی رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی
06633400191 adeli@lu.ac.ir استادیار اقتصاد و مدیریت جنگل کامران عادلی
06633400191 kambiz_abrari2003@yahoo.com استادیار جنگل شناسی کامبیز ابراری واجاری
06633400191 soosani.j@lu.ac.ir استادیار زیست سنجی جنگل جواد سوسنی
06633400191 pilehvar@lu.ac.ir دانشیار اکولوژی جنگل بابک پیله ور
06633400191 maleknia@lu.ac.ir استادیار جنگلداری رحیم ملک نیا
06633400191 badehian.z@lu.ac.ir استادیار آمایش و برنامه ریزی ضیاءالدین باده یان
06633400191 hm.naghavi@gmail.com استادیار سنجش از دور جنگل حامد نقوی

 

 

 


.:: لینک های مفید ::. تقویم دفاع پایان نامه ها کافه سوال ثبت فعالیت های پژوهشی اعضای هیأت علمی بازنشسته مشاهده فیش حقوقی اتوماسیون تغذیه دانلود نرم افزار تابلوی هوشمند فهرست نشریات معتبر فهرست نشریات نا معتبر قوانین وزارت علوم