06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

يکشنبه ٣٠ ارديبهشت ١٣٩٧

امروز

اعضاء هیئت علمی

ردیف نام و نمام خانوادگی رشته تحصیلی مرتبه علمی پست الکترونیک
 1 حشمت اله خسروی نیا علوم طیور استاد  
 2 آرش آذرفر علوم دام دانشیار  
 3 علی کیانی فیزیولوژی دام دانشیار  
  4 مجید خالداری ژنتیک و اصلاح دام استادیار  
  5 بهمن پریزادیان تغذیه طیور استادیار  
  6
سعید محمد زاده فیزیولوژی دام دانشیار  
 7 بابک ماسوری (مدیر گروه) تغذیه طیور استادیار  
 8 سید مجتبی موسوی فیزیولوژی دام استادیار  
9 امیرفدایی فر تغذیه نشخوارکنندگان استادیار صفحه شخصی
10 ایوب عزیزی علوم دامی استادیار  

 

 

 

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات