شنبه ٠٤ فروردين ١٣٩٧ EN | عربی
صفحه اصلی دانشگاه | خانه
  • پروژ ه های در دست احداث دانشکده کشاورزی
    1 . ساختمان آموزشی 26 کلاسه در سه طبقه 2 . ساختمان آزمایشگاهی دانشکده کشاورزی 3 . گلخانه های تحقیقاتی با آخرین تکنولوژی روز 4 . تجهیز دامداری دانشکده کشاورزی

  • احداث گلخانه های تحقیقاتی با آخرین تکنولوژی روز

  • بهار دانشکده

  • طبیعت دانشکده

  • آزمایشگاه سم شناسی
    سم شناسی

نام و نام خانوادگي

تخصص

مرتبه علمي

ایمیل تلفن

ماشااله دانشور

فیزیولوژی گیاهان زراعی

استادیار

Daneshvarm48.@yahoo.com

حمیدرضا عیسوند

فیزیولوژی گیاهان زراعی

دانشيار

hrisvand@yahoo.com

فرهاد نظریان

بیوتکنولوژی

استاد

Nazarin.f@lu.ac.ir  

خسرو عزیزی

اکولوژی کشاورزی

دانشیار

Azizi_kh44@yahoo.com

هادي احمدي

ژنتیک گیاهی

دانشيار

ahmadifirouzabadi@gmail.com  

ناصر اکبری

زراعت

استاديار

Nr1332@hotmail.com

احمد اسماعیلی

مهندسی ژنتیک

دانشیار

Ismaili.a@lu.ac.ir  

اميد علي اكبرپور

اصلاح نباتات - ژنتيك بيومتري استاديار omidakbarpour@gmail.com

بیژن باجلان

 زراعت

مربي

Bijan.bajelan@yahoo.com

سعید حیدری

 زراعت

مربي

Saeed hydari@yahoo.com  

داریوش گودرزی

 اصلاح نباتات

مربي

Dg_goodarzi@yahoo.com
 

.:: لینک های مفید ::. تقویم دفاع پایان نامه ها کافه سوال ثبت فعالیت های پژوهشی اعضای هیأت علمی بازنشسته مشاهده فیش حقوقی اتوماسیون تغذیه دانلود نرم افزار تابلوی هوشمند فهرست نشریات معتبر فهرست نشریات نا معتبر قوانین وزارت علوم