06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

پنج شنبه ٠٦ ارديبهشت ١٣٩٧

امروز

معرفی گروه

معرفی گروه :

استان لرستان پتانسیل بالایی به دلیل وجود رودخانه ها و زمین های حاصلخیز پتانسیل بالایی از لحاظ تولید محصولات کشاورزی دارد. وجود  کارشناسان فنی و بومی در زمینه ماشینهای کشاورزی می تواند به مکانیزه کردن کشاورزی و در نتیجه افزایش کمیت و کیفیت محصولات کشاورزی کمک کند. گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه لرستان در سال 92 با اخذ مجوز کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی تاسیس شد که در ادامه به این امکانات و توانایی ها اشاره می شود                                                       

1- امکانات آموزشی شامل  :                                                                                                         

1-1- وجود کارگاه موتور و تراکتور مجهز به موترهای برش خورده آموزشی ساخت شرکت فیات ایتالیا                 

1-2- وجود کارگاه ماشین های کشاورزی که تمامی ماشینهای کشاورزی  از خاک ورزی تا برداشت را دارا می باشد

1-3- وجود کارگاه آموزشی جوش و ورق کاری برای انجام کارهای عملی                                                      

 

 

  مدیر گروه :           فیض الله شهبازی

                             رشته تحصیلی  :     دکتری مکانیک ماشین های کشاورزی 

        دانشگاه محل تحصیل :               تهران    

                                                          ایمیل :                    shahbazi.f@lu.ac.ir                                                     

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات