06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

پنج شنبه ٢٦ مهر ١٣٩٧

امروز

معرفی گروه

alizadeh

دکتر مهدی رحیمیان

رشته تحصیلی: توسعه کشاورزی- RS & GIS

مدیر گروه آموزشی مهندسی کشاورزی توسعه روستایی

رتبه علمی: استادیار

ایمیل:rahimian.m[a]lu.ac.ir

صفحه شخصی دکتررحیمیان


معرفی گروه

گروه اقتصاد کشاورزی وتوسعه روستایی ازسال 1390 شروع به پذیرش دانشجو در دو رشته اقتصاد کشاورزی وتوسعه روستایی نموده است.هدف این گروه تربیت نیروی انسانی متخصص در حیطه های علوم اقتصادی و اجتماعی در بخش کشاورزی و روستایی می باشد . این گروه تاکنون دو دوره در هر دو رشته کشاورزی و توسعه روستایی دانشجو و دانش آموخته تربیت نموده است . انگیزه راه اندازی گروه یاد شده توسعه کمی و کیفی نیروی انسانی و تولید علمی در عرصه های اقتصادی ،کشاورزی ،مدیریت مزرعه و بازاریابی کشاورزی است .

 

 

<

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات