06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

شنبه ٠٢ شهريور ١٣٩٨

امروز

معرفی گروه

 

گروه مهندسی گیاه پزشکی دانشکده کشاورزی:

 

گروه مهندسی گیاهپزشکی با مجوز رشته گیاهپزشکی در سال 1375 در مقطع کارشناسی تاسیس گردید. در سال 1380 با اخذ مجوز مقطع کارشناسی ارشد در رشته های حشره شناسی کشاورزی . بیماری شناسی گیاهی به فعالیت های آموزشی خود توسعه بخشید. این گروه در حال حاضر به تعداد 165 نفر در مقطع کارشناسی، به تعداد 41 نفر در مقطع کارشناسی ارشد، وبه تعداد 15 نفر در مقطع دکتری مشغول به فعالیت می باشد.  

  

 

 

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
کتابخانه
سامانه نشریات