06633430160

تلفکس

agri[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

پنج شنبه ٢٤ آبان ١٣٩٧

امروز

معرفی گروه

alizadeh

دکتر عبدالرضا احمدی

رشته تحصیلی: زراعت - علفهاي هرز

مدیر گروه آموزشي مهندسی کشاورزی گياه پزشکي

رتبه علمی: استادیار

ایمیل:ahmadi.a@lu.ac.ir

صفحه شخصی دکتراحمدی


 

گروه مهندسی گیاه پزشکی دانشکده کشاورزی:

 

گروه مهندسی گیاهپزشکی با مجوز رشته گیاهپزشکی در سال 1375 در مقطع کارشناسی تاسیس گردید. در سال 1380 با اخذ مجوز مقطع کارشناسی ارشد در رشته های حشره شناسی کشاورزی . بیماری شناسی گیاهی به فعالیت های آموزشی خود توسعه بخشید. این گروه در حال حاضر به تعداد 165 نفر در مقطع کارشناسی، به تعداد 41 نفر در مقطع کارشناسی ارشد، وبه تعداد 15 نفر در مقطع دکتری مشغول به فعالیت می باشد.  

  

 

 

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات